31 WGZ Barwny Świat

Gromada zuchowa wchodząca w skład Szczepu 31 WDHiGZ. Działa przy Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. gen. Ziemskiego-Wachnowskiego 22.

Drużynowym jest Kacper Dziubałko 

Zbiórki odbywają się w środy od 15.30 do 17.00.