31 WGZ Barwny Świat

Gromada zuchowa wchodząca w skład Szczepu 31 WDHiGZ. Działa przy Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. gen. Ziemskiego-Wachnowskiego 22.
Drużynową jest phm. Anna Bodzińska (anna.bodzinska@pragapoludnie.zhp.pl)

Zbiórki odbywają się w środy od 17.00 do 18.30.