420 WGZ Zaczarowani Podróżnicy

Gromada zuchowa wchodząca w skład Szczepu 420 WDHiGZ.
Działa przy Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 45.
Drużynową jest pwd. Maria Kwiatkowska

Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach 15.30-17.00.