Szczep 420 WDHiGZ im. Pułku AK "Baszta"

Szczep zrzesza cztery jednostki, trzy w Rembertowie i jedną w Wesołej.

W Rembertowie są to:

Gromada zuchowa 420 WGZ Zaczarowani Podróżnicy;
Drużyna harcerska 420 WDH Wagabunda;
Druzyna starszoharcerska 420 WDSH Granda;

W Wesołej:

Drużyna harcerska 420 WDH Omaha;

Komendantką szczepu jest phm. Marlena Osińska (marlena.osinska@zhp.net.pl tel. 515 465 456).
Kwatermistrzem szczepu jest phm. Tomasz Wachowicz (tel.: 604 107 286, tomasz.wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl).

Strona internetowa szczepu http://420.pragapoludnie.zhp.pl/