295 WGZ Obieżyświaty

Gromada zuchowa wchodząca w skład Szczepu 295 WDHiGZ.

Działa przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31.
Drużynową jest HO Aleksandra Duchnowska (tel.: 781 067 231,
aleksandra.duchnowska@pragapoludnie.zhp.pl).

Zbiórki odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.00 – 18.30.

Strona gromady na Facebooku http://www.facebook.com/pages/295-WGZ-Obieżyświaty/138593506262879