Szczep 295 WDHiGZ im. Szarych Szeregów

Szczep 295 WDHiGZ im. Szarych Szeregów zrzesza pięć jednostek:

Gromadę zuchową 295 WGZ Sajszoni;
Gromadę zuchową 295 WGZ Obieżyświaty;
Drużynę harcerską 295 WDH Sulima;
Drużynę harcerską 295 WDH Płomień;
Drużynę starszoharcerską 295 WDSH Wataha. 

Komendantem szczepu jest phm. Mateusz Kowalczyk (mateusz.kowalczyk@pragapoludnie.zhp.pl). Zastępcami komendanta są phm. Katarzyna Krulak, pwd. Dagmara Schulta (ds. programowych), pwd. Jakub Drewniak. Skarbnikiem szczepu jest phm. Elżbieta Świderska-Tyszka.

Szczep działa na Gocławiu przy Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, ul. Władysława Umińskiego 12 oraz Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul.  gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31. Szczep posiada swoją harcówkę przy ul. Rechniewskiego 9/25.

Przy Szczepie działa Kapituła Harcerskiego Kręgu Wtajemniczenia - odpowiadająca za pracę z bohaterem Szczepu oraz Kapituła Stopni Wędrowniczych.

Strona na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Szczep-295-WDHiZ-im-Szarych-Szeregów/200478553304944