Krąg Instruktorów Szczepu Góra 288

Krąg instruktorski przy szczepie 288 WDHiGZ.

Krąg Instruktorów Szczepu "Góra 288" ma na celu wsparcie kadry prowadzącej drużyny, integrację instruktorów szczepu, a także badanie historii szczepu jak i rejestrację aktualnych wydarzeń z jego życia. Najbardziej znanym działaniem kręgu jest wystawa "Historia szczepu 288 WDHiGZ" obecna na imprezach szczepowych i hufcowych wraz z towarzyszącymi jej kolekcjami plakietek i proporczyków z zbiorów instruktorów kręgu.

Przewodniczącym kręgu jest hm. Marek Medyński (tel.: 604 705 726, marek.medynski@pragapoludnie.zhp.pl)

Strona o historii szczepu będąca wersją zdigitalizowaną wystawy http://historia.288wdhigz.waw.pl 

członkowie kręgu wraz z częścią kadry szczepu.

Kadra szczepu 288 WDHiGZ, a wśród nich członkowie kręgu. Dzień Myśli Braterskiej 2012.