Majowa rada szczepowych

W pierwszy wtorek maja w trybie online obradowała rada szczepowych. W spotkaniu udział wzięli komendanci szczepów 32, 160, 211, 295, 420 WDHiGZ, a także instruktorzy szczepu 288/112 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH Wir, namiestnicy: drużyn Nieprzetartego Szlaku, zuchowy, harcerski, przewodnicząca komisji stopni instruktorskich, przewodniczący sądu harcerskiego, przewodniczący zespołu historycznego oraz cała komenda hufca. Rozmowę prowadził komendant hufca. 

Podczas rady omówione zostały bieżące sprawy hufca. Komendant po raz kolejny przedstawił informację na temat służby naszych instruktorów. Kadra włączyła się w szycie maseczek, a także pomoc przy robieniu zakupów najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych dzielnic. Następnie omówione zostały bieżące sprawy hufca. Instruktorzy rozmawiali o nowym systemie ewidencji członkowskiej "Tipi" - (12 maja w godz. 18:30 - 20:00 odbędzie się szkolenie z nowego systemu), o nowej stronie hufca, o sprawach finansowych - skarbnik hufca przypomniała o konieczności oddawania oryginałów faktur. Kolejnym tematem, który został poruszony, była informacja o przygotowaniach do akcji letniej. Komendanci szczepów podjęli decyzję, aby odwołać planowane wyjazdy letnie. W zamian zostaną zorganizowane zajęcia stacjonarne, krótkie wyjazdy. Planowane jest także zorganizowanie familijnego/instruktorskiego wypoczynku w naszym ośrodku kolonijnym w Ocyplu. Szczegóły komenda przekaże w czerwcu. Namiestnik harcerski poinformował o stworzeniu od września hufcowej drużyny wędrowniczej. W ciągu roku członkowie drużyny będą poznawać metodykę wędrowniczą, tak aby mogli stworzyć drużyny wędrownicze w swoich szczepach.

Kolejna rada szczepowych w pierwszy wtorek czerwca.