Drugie posiedzenie komisji stopni instruktorskich w kwietniu

W czwartek 23 kwietnia odbyło się drugie kwietniowe posiedzenie komisji stopni instruktorskich. Podobnie jak tydzień wcześniej spotkanie było w pełni zdalne. Przed komisją stawiły się trzy osoby. Podczas jednej rozmowy omawiano próbę podharcmistrzowską, dwie pozostałe dotyczyły prób przewodnikowskich. 

Jako pierwsza na spotkaniu komisji pojawiła się pwd. Beata Warmowska (s. Jordana) (z opiekunką hm. Ewą Lachiewicz-Walińską), która opowiedziała członkom komisji o dotychczasowej realizacji próby podharcmistrzowskiej. Komisja z podziwem przysłuchiwała się kolejnym opowieściom. Warto zaznaczyć, że samo sprawozdanie przygotowane na to spotkanie było bardzo szczegółowe. To znacznie ułatwia pracę komisji. Na zakończenie rozmowy komisja życzyła dalszych sukcesów i wyraziła nadzieję na zamknięcie próby jeszcze przed wakacjami.

Drugą osobą, która stawiła się na posiedzeniu, była Aleksandra Duchnowska (z opiekunką phm. Karoliną Kubicką), która przedstawiła komisji raport z realizacji próby przewodnikowskiej. Druhna Ola podczas rozmowy opowiadała m.in. o pracy swojej gromady, o swoim życiu studenckim i godzeniu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych, a także o planach na przyszłość. Członkowie komisji byli jednomyślni - próba została zamknięta z wynikiem pozytywnym.

Jako ostatni na posiedzeniu zaprezentował się Franciszek Pokora (z opiekunem hm. Krzysztofem Rudzińskim). Druh Franek przedstawił członkom komisji raport z dotychczasowej realizacji próby przewodnikowskiej. W trakcie rozmowy komisja dopytywała o różne szczegóły realizowanych zadań. Franek miał okazję opowiedzieć o pracy nad sobą, rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu zastępowych w drużynie, w której jest przybocznym.Wraz z druhem Frankiem członkowie komisji podjęli decyzję o przedłużeniu próby. Komisja wyraziła jednak nadzieję, że zadanie zostanie w miarę szybko zrealizowane, dzięki czemu zamknięcie próby będzie już tylko formalnością.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na 14 maja. Zgłoszenia należy kierować na adres ksi.pragapoludnie@grupy.zhp.net.pl lub do sekretarza komisji: piotr.piskorski@zhp.net.pl