Kwietniowe posiedzenie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 16 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie komisji stopni instruktorskich. Tym razem nietypowe, gdyż pierwszy raz w pełni zdalne. Członkowie komisji w pełnym składzie, opiekunowie i podopieczni zasiedli w swoich domach przed ekranami komputerów i telefonów i o konkretnych godzinach włączali się do spotkania. Podczas posiedzenia omówiono trzy próby przewodnikowskie. Dwie próby zostały pozytywnie zamknięte, jedna zostanie wkrótce otwarta. 

Jako pierwszy na spotkaniu pojawił się druh Stefan Matysiak (z opiekunem hm. Piotrem Piskorskim). Druh Stefan przedstawił komisji swój raport i opowiedział o swojej obecnej działalności w harcerstwie. Członkowie komisji z zaciekawieniem wysłuchali informacji przedstawianych przez Stefana. Sama próba trwała trochę dłużej niż powinna, jednak wszyscy zgodnie uznali, że ten czas był właściwy dla odpowiedniej jej realizacji. Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony raport oraz podjęli decyzję o pozytywnym zamknięciu próby przewodnikowskiej. 

Kolejną osobą, która pojawiła się na posiedzeniu komisji był druh Michał Święcicki (z opiekunem phm. Tomaszem Wachowiczem). Druh Michał przedstawił interesujący raport z realizacji próby. Podczas rozmowy z członkami komisji opowiedział o swoich zaletach i wadach. Michał sam przyznał, że w jego pracy pojawiają się pewne problemy, jednak są one przede wszystkim związane z działaniami administracyjnymi. Członkowie komisji zobowiązali Michała do poprawy tych elementów i pilnowania także i tych aspektów pracy. Po uzupełnieniu braków komisja będzie wnioskować do komendanta hufca o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym. 

Jako ostatni na spotkaniu pojawił się druh Adam Skorupski (z opiekunką phm. Agatą Plewą). Druh Adam zaprezentował komisji swoją kartę próby. Członkowie komisji bardzo dobrze przyjęli przedstawioną propozycję, nie zgłaszając wielu uwag do poszczególnych zadań. Podczas rozmowy Adam opowiedział członkom komisji szerzej o swojej obecnej życiowej sytuacji, przedstawił także plany rozwoju drużyny i innych harcerskich działań. Po tych opowieściach członkowie komisji nie mogli podjąć innej decyzji jak o otwarciu próby. 

Kolejne posiedzenie komisji już za tydzień, a następne w maju. Na to majowe są ciągle wolne terminy.