Marcowa rada szczepowych

W pierwszy wtorek marca odbyła się kolejna rada szczepowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele większości środowisk i zespołów hufca. Obecni byli komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 288 WDHiGZ, 420 WDHiGZ, przewodniczący sądu harcerskiego, szefowa zespołu programowego, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca i instruktorzy IKP "Romanosy" oraz członkowie komendy hufca. Spotkanie prowadził komendant hufca.

Podczas spotkania instruktorzy omówili bieżące sprawy hufca. Na wstępie komendant hufca podziękował organizatorom minionych imprez. Ogromne dzięki skierował do kadry hufcowego zimowiska. Następnie komendant przedstawił wyniki rozmów z panią wiceburmistrz Izabelą Szostak-Smith. Dzielnica poprosiła nas o współpracę przy spisie drzew. Kadra hufca zostanie przeszkolona, aby wraz z jednostkami mogła taki spis wykonać. Druga prośba dotyczyła zgłaszania nielegalnych składowisk śmieci. W związku ze zmianą stawek za wywóz śmieci istnieje ryzyko pojawienia się większej liczby wysypisk. Zuchy i harcerze podczas gier na powietrzu i wyjść będą zwracać uwagę na takie miejsca. Komendant przypomniał o konieczności założenia adresów mailowych w domenie zhp.net.pl. Zbliża się 62. Rajd Olszynka Grochowska "Na szlaku historii". Komendantka rajdu phm. Julita Przesmycka przedstawiła instruktorom stan przygotowań do rajdu. Trwają zapisy na zlot chorągwi, do 15 marca opłata za zlot jest niższa. Zespół programowy i zespół promocji i informacji poszukuje członków zespołów. Zgłoszenia przyjmują: w sprawie zespołu programowego phm. Julita Przesmycka, w sprawie ZPI phm. Anna Bodzińska. Tegoroczne zgrupowanie hufca odbędzie się w terminie 4-26 lipca w Stężycy.

Na tym spotkanie zakończyło się. Kolejne w pierwszy wtorek kwietnia. 

Tagi (kategorie):