Dzień Myśli Braterskiej w Namiestnictwie Drużyn NS

We wtorek 25 lutego w gościnnych progach Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 odbyło się spotkanie drużyn Nieprzetartego Szlaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wydarzenie przygotowały i poprowadziły instruktorki 161 WDH NS "Słoneczni Wędrowcy". W spotkaniu uczestniczyli harcerze z jednostek namiestnictwa, instruktorzy namiestnictwa, dyrekcje szkół, w których działają drużyny NS, obecny był też komendant hufca. Gościem honorowym spotkania był kpt. Feliks Waśkiewicz, harcerz, powstaniec, żołnierz AK, który opowiedział o swojej działalności w 134 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej.

Na początku spotkania gotowość do rozpoczęcia uroczystości zameldowały wszystkie przybyłe drużyny. Każda jednostka zaprezentowała okrzyk albo piosenkę. Następnie zaproszeni goście rozpalili harcerski kominek. Po odśpiewaniu piosenki obrzędowej "Płonie ognisko" uczestnicy wysłuchali opowieści kpt. Feliksa Waśkiewicza. Druh Feliks ze szczegółami opowiadał o swoich działaniach w 134 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej. Wspominał swoich kolegów z drużyny, swoich przełożonych. Harcerze z zaciekawieniem słuchali kapitana Feliksa. Gość spotkania otrzymał wiele podarków, których w ogóle się nie spodziewał.

W drugiej części spotkania głos zabrał namiestnik drużyn hm. Adam Sikoń. Druh Adam podziękował hm. Pawłowi Ogrodowskiemu za lata służby. Druh Paweł przeszedł na harcerską emeryturę. Jednak, jak sam powiedział, będzie dalej wspierał działania namiestnictwa. Następnie głos zabrał komendant hufca hm. Piotr Piskorski. Druh komendant podziękował za możliwość uczestniczenia w spotkaniu namiestnictwa. Przypomniał, że z namiestnictwem był już związany, gdy działał w Integracyjnym Szczepie 420 WDHiGZ. Druh Piotr przybył jednak na spotkanie, aby wręczyć wyróżnienie "Niezawodnego Przyjaciela Hufca" osobom zaangażowanym w działania namiestnictwa. W tym roku wyróżnienie otrzymali: prof. Anna Dobrzańska, Beata Domańska, Małgorzata Głogowska, Kazimierz Grabowski i Zbigniew Stawierej. Jako ostatnia głos zabrała phm. Tamara Uliasz, która przypomniała sylwetki osób związanych z namiestnictwem, a które odeszły już na wieczną wartę. Na koniec spotkania uczestnicy zawiązali krąg i wspólnie odśpiewali pieśń pożegnalną.