Obchody rocznicy bitwy pod Olszynką

23 lutego odbyła się uroczystość obchodów 189 rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską. Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza to uroczysta msza święta w kościele-pomniku bitwy pw. Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka z udziałem biskupa Romualda Kamińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli władz dzielnic Praga-Południe i Rembertów. Druga część to uroczysty przemarsz Aleją Chwały w asyście orkiestry i kompani reprezentacyjnej Wojska Polskiego i capstrzyk przy pomniku bitwy pod Olszynką Grochowską.

Na uroczystość władze obu w/w dzielnic zaprosiły delegacje naszego hufca. W kościele obecni byli: komendant hufca hm. Piotr Piskorski i grupa instruktorów, m.in.: phm. Anna Bodzińska, hm. Kinga Żelechowska-Matysiak, hm. Stanisław Matysiak, hm. Marek Medyński i hm. Jacek Czajka.

W drugiej części uroczystości udział wzięli: szef zespołu reprezentacyjnego hufca HO. Marcin Czajka wraz z pocztem sztandarowym ze 112 WDH „Czirokezi” i 288 WDH „Włóczykije ” oraz hm. Róża Karwecka i hm. Jacek Czajka.

Na zakończenie imprezy w Domu Kultury „Wygoda” zaproszeni goście, w tym delegacja naszego hufca, spotkali się na uroczystym obiedzie. Nasi instruktorzy i harcerze rozmawiali o zbliżającym się 61 ROG z burmistrz Rembertowa Agnieszką Kądeją, która objęła patronat nad tegorocznym rajdem.

hm. Jacek Czajka