Razem dla klimatu

W piątek 7 lutego w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe komendant hufca spotkał się z zastępczynią burmistrza Pragi-Południe Izabelą Szostak-Smith i rozmawiał o możliwości współpracy hufca i dzielnicy w ramach ochrony środowiska. Ponad godzinne spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Przed hufcem wiele ciekawych wyzwań.

Pani burmistrz na wstępie wyraziła radość z możliwości spotkania. Podczas rozmowy omówiono różne zadania, których mogliby się podjąć członkowie hufca w służbie na rzecz środowiska. Jako priorytetowe uznano zadania związane z ochroną drzew, utrzymaniem porządku, wskazywaniem miejsc, które wymagają zazielenienia. Komendant przedstawił plany ożywienia okolicy siedziby hufca. Chciałby, aby betonowa okolica zamieniła się w zieloną ostoję. Pani burmistrz pochwaliła ten projekt i sama opowiedziała o inicjatywie nowego wystroju Wydziału Obsługi Mieszkańców, aby było w budynku więcej roślin. Następnie komendant i pani burmistrz rozmawiali o możliwości organizacji przez dzielnicę warsztatów dla kadry hufca, które przydadzą się w pracy z zuchami i harcerzami, a które dotyczyłyby ochrony drzew.

Przed hufcem wiele ciekawych wyzwań. Wierzymy, że wspólnie z zarządem dzielnicy uda nam się je zrealizować.