Posiedzenie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 6 lutego w siedzibie hufca obradowała komisja stopni instruktorskich. Na spotkanie przybyły dwie osoby, które rozmawiały z członkami komisji o swoich próbach przewodnikowskich. Pierwsza prezentowała realizację zadań, a druga program swojej próby. 

Jako pierwsza na posiedzeniu komisji pojawiła się Temida Markiewicz ze Szczepu 420 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta. Temida opowiedziała członkom komisji o realizacji zadań ze swojej próby przewodnikowskiej. Członkowie komisji z zaciekawieniem wysłuchali relacji. Dopytywali o poszczególne elementy zadań. Przed Temidą jeszcze kilka miesięcy realizacji próby.

Jako druga na posiedzeniu pojawiła się Wiktoria Łukasik ze Szczepu 160 WDHiGZ im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wiktoria przedstawiła program swojej próby przewodnikowskiej. Członkowie komisji przyjęli kartę próby z drobnymi poprawkami. Przed Wiktorią wytężony czas realizacji próby.

Po omówieniu dwóch prób członkowie komisji omówili bieżące sprawy. Przewodnicząca hm. Ewa Lachiewicz-Walińska i członkini hm. Grażyna Kozińska opowiedziały o swoich wrażeniach po kursie dla członków KSI, w którym wzięły udział. Sekretarz komisji hm. Piotr Piskorski przedstawił liczbę prób, które przekroczyły czas realizacji. Komisja postanowiła pilnie spotkać się z osobami, które zbyt długo realizują swoje próby.

Kolejne posiedzenie 12 marca, są jeszcze wolne terminy!