Lutowa rada szczepowych

We wtorek 4 lutego odbyła się kolejna rada szczepowych. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie komendy hufca, komendanci szczepów, instruktorzy szczepów, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodnicząca IKP "Romanosy" i instruktorzy kręgu. Podczas rady omówione zostały najważniejsze sprawy hufca. Spotkaniu przewodniczył komendant hufca.

Na początku spotkania komendant podziękował harcerzom i kadrze, którzy zaangażowali się w sprzątanie hufca. Następnie przypomniał o zbliżających się wydarzeniach. 25 lutego instruktorzy spotkają się na hufcowym spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Podczas spotkania kadra jednostek przedstawi efekty zadań, które otrzymało każde środowisko. Instruktorzy rozmawiali też o zbliżającym się 61. Rajdzie Olszynka Grochowska. W imieniu organizatorów głos zabrali phm. Kinga Żelechowska-Matysiak i phm. Mateusz Kowalczyk. Tegoroczny rajd podzielony jest na sześć tras. Mieszkańców Warszawy zapraszamy na trasę turystyczną. Rajd rozpocznie się apelem, który odbędzie się 7 marca o godz. 9.00 na placu Szembeka. Po uroczystym rozpoczęciu patrole ruszą na trasy. Instruktorzy rozmawiali także o sprawach finansowych. Komendant przypomniał, aby środowiska składały rozliczenia w terminie. Podczas spotkania omówiono planu wakacyjne. Obóz hufca odbędzie się w lipcu.

Kolejna rada szczepowych w pierwszy wtorek marca (3 marca) o godz. 19.00.