Święto 288 WDHiGZ

54 lata temu w styczniu 1966 r. został powołany rozkazem komendanta hufca Szczep 288 WDHiZ, który przyjął imię Kornela Makuszyńskiego. Już od czterech lat na terenie Szkoły Podstawowej nr 215 działały pierwsze drużyny zuchowe a następnie harcerskie. 

Z tej okazji 18 stycznia zuchy, harcerze i instruktorzy szczepu spotkali się w sali parafialnej przy ul. Skaryszewskiej, aby wspólnie świętować kolejną rocznicę. Uroczystość rozpoczęto apelem. Wprowadzono sztandary szczepów 288 i 112 WDHiGZ i odśpiewano hymn ZHP. Raport przyjął pod nieobecność komendantki szczepu - jej zastępca hm. Marek Medyński. Podczas apelu Obietnicę Zuchową złożyły cztery zuchy. 

Po apelu zebrani uczestniczyli w kominku, prowadzonym przez phm. Martę Czajkę. Śpiewano piosenki, a dh Marek wygłosił krótka gawędę. Następnie dh. Marta zaprezentowała film multimedialny o najnowszej historii szczepu. Kolejnym punktem święta była gra-kalambury, przygotowana przez dh. Martę i przeprowadzona przy pomocy HO Marcina Czajki.  Tematem wiodącym gry były zagadki dotyczące szczepu. Na koniec zawiązano krąg i odśpiewano „Bratnie słowo”. 

W uroczystości wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób na czele z hm. Grazyna Kozińską - komendantką szczepu w latach 1973-1989.

hm. Jacek Czajka