BŚP u biskupów diecezji warszawsko-praskiej

W poniedziałek 23 grudnia harcerze i instruktorzy hufca przekazali Betlejemskie Światło Pokoju biskupom diecezji warszawsko-praskiej. W kurii na naszych harcerzy czekali ordynariusz diecezji bp Romuald Kamiński i biskup pomocniczy Marek Solarczyk. 

Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie kolędy "Wśród nocnej ciszy". Następnie druhna Urszula Piechocka odczytała krótkie przesłanie przygotowane przez komendanta hufca. Światło przekazali druhna Aleksandra Kołacin i druh Krzysztof Piechocki. Ksiądz biskup serdecznie podziękował za Światło i za służbę, której harcerze podejmują się każdego dnia. W rozmowie z komendantką ośrodka w Ocyplu i komendantem hufca ordynariusz podkreślił chęć współpracy z harcerzami przy okazji obchodów setnej rocznicy Cudu nad Wisłą. Na koniec księża biskupi złożyli życzenia dla całej harcerskiej braci i błogosławili na dalsze harcerskie działania.