BŚP w Sztabie Generalnym WP

To było czwarte spotkanie wigilijne w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli harcerze Nieprzetartego Szlaku. 16 grudnia 2019 r. na zaproszenie gen. Rajmunda Andrzejczaka szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wzięła w wojskowej wigilii udział delegacja NS z 255 WDH z drużyną Lidią Skiba-Silvą oraz namiestnikiem NS hm. Adamem Sikoniem.

Gości powitał Szef Sztabu nawiązując do Bożego Narodzenia sprzed 2000 lat. Nasi harcerze przekazali na ręce gen. Andrzejczaka Światło Betlejemskie, chustę Nieprzetartego Szlaku oraz własnoręcznie wykonaną bombkę. Ponadto hm. Adam Sikoń wręczył gen. Andrzejczakowi przyznaną Sztabowi przez Komendantkę Chorągwi Stołecznej ZHP Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Sztab otrzymał ją za udzielaną od 6 lat pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych NS. Szef Sztabu dziękując za wyróżnienie zadeklarował udzielanie harcerzom dalszej pomocy. 

Ordynariusze polowi - katolicki, ewangelicki i prawosławny - odmówili wspólną modlitwę, zaś Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego dał koncert polskich kolęd. Po podzieleniu się opłatkami i złożeniu życzeń wspólnie spożyliśmy dania wigilijne. Dla naszych harcerzy uczestniczenie w tej uroczystości było dużym przeżyciem, a zarazem wyróżnieniem.