Posiedzenie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 14 listopada w siedzibie hufca odbyło się kolejne posiedzenie komisji stopni instruktorskich. Tym razem na spotkanie zgłosiła się trójka chętnych. Komisja obradowała w pełnym składzie. Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięła także dwójka praktykantów.

Jako pierwszy na spotkaniu pojawił się Marcin Czajka (288 WDHiGZ), który poprosił komisję o przedłużenie próby przewodnikowskiej do maja 2020 r. Członkowie komisji wysłuchali wyjaśnień i wyrazili zgodę na tę zmianę.

Jako druga przed komisją stanęła pwd. Gabriela Lassota (211 WDHiGZ) z opiekunką hm. Anetą Chabowską-Wachowicz. Druhna Gabrysia przedstwiła propozycję karty próby podharcmistrzowskiej. Członkowie komisji z zaciekawieniem wysłuchali informacji o proponowanych zadaniach. Komisja zaakceptowała próbę.

Jako ostatnia na posiedzeniu komisji pojawiła się Dominika Pituła (160 WDHiGZ) z opiekunką phm. Katarzyną Mamak. Druhna Dominika opowiedziała o realizacji swojej próby przewodnikowskiej. Członkowie komisji dowiedzieli się o zadaniach zrealizowanych, o tych, które były najtrudniejsze, które najciekawsze. Po wysłuchaniu opowieści i rozmowie z opiekunką członkowie komisji zdecydowali zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym.

Na koniec komisja rozmawiała o sprawach bieżących. Kolejne posiedzenie 12 grudnia.