W pierwszą rocznicę śmierci hm. Stefana Romanowskiego

W sobotę 26 października na Cmentarzu Bródnowskim odbyło się spotkanie instruktorskie w pierwszą rocznicę śmierci honorowego komendanta hufca hm. Stefana Romanowskiego.

Przy jego grobie zebrało się 24 członków Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” na czele z jego komendantką hm. Różą Karwecką, nowo wybrany komendant hufca hm. Piotr Piskorski i poprzednia komendantka phm. Krystyna Mamak.

Złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i zaśpiewano „Komendanta” oraz „Bratnie słowo”. Krótkie wspomnienia wygłosili: hm. Andrzej Sadłowski, hm. Róża Karwecka, phm. Elżbieta Stolarska i hm. Andrzej Banasik.

Następnie uczestnicy spotkania udali się do murowanego kościoła, gdzie o godz. 18.00 odprawiona została msza święta w intencji Druha Komendanta oraz wszystkich instruktorów hufca, którzy odeszli na wieczną wartę.

hm. Jacek Czajka
członek Rady Kręgu