Spotkanie poświęcone pamięci hm. Stefana Romanowskiego

W pierwszą rocznicę śmierci hm. Stefana Romanowskiego Rada Kręgu Instruktorskich Pokoleń „Romanosy” zaprasza całą kadrę hufca na spotkanie poświęcone Jego pamięci.  

Zbiórka 26 października 2019 r. (sobota) o godz. 17.15 przy głównej bramie Cmentarza Bródnowskiego od ul. św. Wincentego, skąd uczestnicy spotkania udadzą się do grobu Komendanta, gdzie zapalą znicze, złożą kwiaty i minutą ciszy uczczą Jego pamięć.

Następnie o godz. 18.00 w kościele murowanym zostanie odprawiona msza święta za duszę druha Stefana i wszystkich zmarłych instruktorów naszego hufca.

Ewentualną kwotę przeznaczoną na zakup zniczy lub kwiatów Rada Kręgu prosi o przekazanie hm. Magdzie Wasilewskiej. Fundusz ten wykorzystany będzie na zakup zniczy, które zostaną zapalone w naszym wspólnym imieniu w dniu Święta Zmarłych i w Zaduszki na grobach instruktorów hufca na warszawskich cmentarzach.