Zbiórka wyborcza

W sobotę 5 października w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty odbyła się zbiórka wyborcza w celu wyboru delegata na Zjazd ZHP. Po burzliwej dyskusji uczestnicy spotkania ponownie wybrali hm. Kingę Żelechowską-Matysiak, która wraz z phm. Marcinem Jóźwiakiem (drugim z naszych delegatów na zjazd), hm. Karolem Gzylem (zastępcą naczelniczki ZHP) i hm. Krzysztofem Rudzińskim (członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej) będzie reprezentować nasz hufiec na XLI Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP. 

Zbiórka wyborcza rozpoczęła się od części roboczej, podczas której delegaci wybrali prezydium zbiórki i komisje (wyborczą i skrutacyjną). Po przedstawieniu przez pełnomocnika komendantki chorągwi informacji o sposobie wyboru delegata komisja wyborcza poinformowała o zgłoszonych kandydatach na tę funkcję. W kolejności alfabetycznej byli to hm. Krzysztof Rudziński i hm. Kinga Żelechowska-Matysiak. Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania siebie w trzyminutowych wypowiedziach. Po autoprezentacji rozpoczęły się pytania z sali. Uczestnicy zbiórki wyborczej dopytywali m.in. o stanowisko kandydatów dotyczących obecnej sytuacji panującej w ZHP, powody, dla których zdecydowali się kandydować. Dyskusja była bardzo ożywiona. Po serii pytań uczestnicy zbiórki przeszli do głosowania. W wyniku tajnego głosowania delegatką została hm. Kinga Żelechowska-Matysiak.