Hm. Stanisław Matysiak komendantem Szczepu 211 WDHiGZ

W sobotę 28.09.2019 r. Szczep 211 WDHiGZ w trakcie biwaku rozpoczynającego rok harcerski obchodził swoje małe i ważne święto. Tego dnia po ośmiu latach służby komendant szczepu hm. Piotr Piskorski przekazał funkcję i sznur swemu zastępcy hm. Stanisławowi Matysiakowi. 

Druh Piotr swoją pracę komendanta rozpoczął w roku 2011, rok po reaktywacji szczepu. W tym czasie środowisko 211 było zbiorowiskiem ludzi młodych, którzy mieli przed sobą jeden jasny cel - odbudować szczep. Piotr włączył się aktywnie w budowanie środowiska, jako komendant kierował nim w okresie najbardziej dynamicznym. Szczep miał momenty lepsze i gorsze. Dziś 211 jest małym, ale silnym środowiskiem o własnym charakterze i z pomysłem na działanie. 

Uroczystość przekazania odbyła się na terenie TPD Helenów, gdzie w ognisku uczestniczyły zuchy, a także harcerze i kadra 211, komendantka hufca phm. Krystyna Mamak, pwd. Grzegorz Piasecki (komendant 211 w latach dziewięćdziesiątych), byli harcerze i wędrownicy szczepu, a także przyjaciele z hufca. Podsumowano dwadzieścia ostatnich lat wzlotów i upadków środowiska 211, a na sam koniec Komendantka Hufca przepięła poczwórnie pleciony granatowy sznur na kolejny bark.