Alert Pamięci

W sobotę 28 września w 80. rocznicę zejścia Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia i utworzenia tajnej organizacji, którą nazwano Szarymi Szeregami, reprezentacja naszego hufca uczestniczyła w defiladzie oraz uroczystym apelu Alertu Pamięci ogłoszonego przez Druhnę Naczelniczkę. 

W uroczystości wzięli udział żyjący członkowie Szarych Szeregów oraz około 2500 harcerek i harcerzy z całej Polski. My stanowiliśmy bardzo niewielką część naszej Stołecznej Chorągwi. Wszyscy harcerze, tak jak i nasza 10-osobowa reprezentacja hufca, otrzymali specjalnie wybite z tej okazji metalowe znaczki, które będą zdobiły ich mundury i przypominały tę ważną dla harcerstwa rocznicę. 

Dziękuję harcerkom i harcerzom ze szczepów 32, 160  oraz 112+288  WDHiGZ za godne reprezentowanie naszego hufca. Bardzo dziękuję dh. Marcinowi Czajce za wystawienie pocztu sztandarowego.

Komendantka