Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

W czwartek 19 września w siedzibie hufca odbyły się warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W wydarzeniu wzięło udział 18 instruktorów. Sporą grupę stanowili goście spoza naszego hufca. Warsztaty przygotowali i poprowadzili instruktorzy naszej hufcowej komisji stopni instruktorskich. 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca komisji hm. Ewa Lachiewicz-Walińska. W krótkich słowach przywitała uczestników i wyraziła radość z wysokiej frekwencji. Następnie hm. Adam Czetwertyński przedstawił program warsztatów.

Jako pierwsza głos zabrała hm. Aneta Chabowska-Wachowicz. Podczas tej części uczestnicy mogli zastanowić się, jakie cechy i zachowania powinien mieć dobry opiekun próby. Przed dyskusją każdy otrzymał ankietę, w której dokonywał albo samooceny (dotyczyło osób, które były już opiekunami prób), albo oceniał opiekuna swojej próby. Pytania w ankiecie były różne. Dotyczyły m.in. pracy z podopiecznym, znajomości związkowych dokumentów. Okazało się, że instruktorzy powinni jeszcze popracować i dalej rozwijać umiejętności.

Drugi blok warsztatów dotyczył przebiegu próby i prezentacji realizacji zadań. Osoby realizujące próby często pozostawiają na ostatnią chwilę pisanie raportu z próby. Dlatego raporty bywają niepełne, druhny i druhowie nie sumują poszczególnych zadań i nie mają po ich zrealizowaniu jakichkolwiek refleksji. Phm. Grażyna Czetwertyńska, która prowadziła ten warsztat, przedstawiła metodę tworzenia portfolio. Uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie pracować z tym narzędziem. Najważniejsza jest systematyczność. Członkowie komisji wspólnie uznali, że takie narzędzie będzie bardzo przydatne w pracy zdobywających stopnie i ich opiekunów.

Ostatnią część warsztatów poprowadził hm. Piotr Piskorski, któru z uczestnikami rozmawiał o przekładaniu trudnych wymagań na zadania. Instruktorzy podzieleni na mniejsze grupy mieli wskazać wymagania, które ich zdaniem mogą przysporzyć trudności osobie rozpisującej próbę przewodnikowską. Następnie po zebraniu wszystkich odpowiedzi wraz z członkami komisji dyskutowali o radach, które można by przekazać podopiecznym/opiekunom, dzięki czemu rozpisywanie tych zadań będzie łatwiejsze. Wypracowany materiał zostanie umieszczony na stronie komisji.

Na sam koniec druhna Ewa podziękowała wszystkim za udział, wręczyła dyplomy i zaprosiła wszystkich na kolejne warsztaty za rok. Przypominamy, że pierwsze posiedzenie komisji już 10 października. Są wolne miejsca, zapisy przez e-mail: ksi@pragapoludnie.zhp.pl .