Prof. Anna Dobrzańska kandydatką do tytułu "Warszawianki Przemian"

Prof. Anna Dobrzańska - przewodnicząca hufcowej Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i prezes Fundacji ,,Inne spojrzenie” znalazła się wśród pięciu kobiet nominowanych do tytułu „Warszawianki Przemian” w plebiscycie ogłoszonym przez m.st. Warszawę.

Celem tego plebiscytu jest wyłonienie liderek społecznych, które w okresie ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęły na przemiany w naszym społeczeństwie w zakresie wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.

Druhny i Druhowie, przeczytajcie na stronie https://www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku/ uzasadnienie, dlaczego pani Profesor zasługuje na przyznanie tego tytułu. Jeżeli was przekonało, oddajcie swój głos na prof. Dobrzańską – naszą hufcową „Warszawiankę Przemian”.

Głosować można do 6 października 2019 r.