Zapraszamy na warsztaty KSI dla opiekunów prób instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza na warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich (przewodnikowskich i podharcmistrzowskich), które odbędą się w czwartek 19 września w siedzibie hufca (ul. Samolotowa 2) w godz. 18.00 - 21.00. W warsztatach mogą uczestniczyć instruktorzy w stopniu harcmistrza i podharcmistrza oraz przewodnicy, którzy mają otwartą próbę podharcmistrzowską i przewodnicy, którzy w najbliższym czasie planują otwarcie tej próby. 

Na warsztaty zapraszamy instruktorów spoza naszego hufca. 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Stopni Instruktorskich naszego hufca "Opiekun próby powinien być przeszkolony do pełnienia tej roli. Za przeszkolenie uznaje się udział w okresie ostatnich trzech lat w warsztatach lub kursie dla opiekunów prób organizowanych przez: 
a) Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe,
b) inne hufce Chorągwi Stołecznej ZHP (jeżeli były akredytowane przez ChSI "Iluminacja"),
c) chorągwie ZHP,
d) GK ZHP.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z KSI: ksi@pragapoludnie.zhp.pl

Przypominamy, że na stronie KSI można się zapisywać na pierwsze w tym roku harcerskim spotkanie w dniu 10 października.