Zuchy z Białorusi w Ocyplu

Od czterech dni gościmy na kolonii w Słonecznej Republice w Ocyplu ponad 40 zuchów i ich opiekunki z Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo". Przyjechały do nas z kilku miejscowości Białorusi: Grodna, Brześcia, Szczuczyna, Baranowicz i Rosi. Kolonią kierują phm. Daria Ciesielska i phm. Anna Bodzińska.

Zuchy bawią się w średniowiecznych rycerzy. Będą ćwiczyły dzielność, wytrwałość, prawdomówność, odpowiedzialność i wiele innych cech charakteryzujących rycerzy z tamtych lat. Zuchy zdobędą także wiadomości o historii Polski.

W niedzielę 4 sierpnia wszyscy uczestnicy kolonii wybrali się na wielką wyprawę do zamku w Gniewie. Tam obejrzeli turniej rycerski i zostali oprowadzeni po średniowiecznym zamczysku.

Przed zuchami z Białorusi wiele interesujących przygód. 

Senat
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku