Wizyta marszałka Bogdana Borusewicza

W sobotę 3 sierpnia harcerze Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo" gościli na swych obozach w Stężycy wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicz. Marszałek obejrzał oba obozy. W jednym z nich, o profilu ekologicznym, komendantka pwd. Helena Strzałkowska prowadziła zajęcia, w trakcie których harcerze malowali torby na zakupy. Na drugim obozie hm. Maria Popławska uczyła uczestników lepszego posługiwania się językiem polskim.

Marszałek rozmawiał z harcerzami o ich pracy, o przyszłości środowisk na Białorusi. Przekazał też młodzieży kilka pamiątek.

Hufiec Praga-Południe od 20 lat podejmuje służbę na rzecz harcerzy za naszą wschodnią granicą. Co roku współpraca przebiega w różnych formach. W tym roku poza obozami w Stężycy gościmy dużą grupę zuchów w naszej bazie kolonijnej Słoneczna Republika w Ocyplu. 

Senat
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku