Zuzia Pacholczyk harcmistrzynią

Z ogromną radością możemy poinformować, że w rozkazie nr 8/2019 Komendantki Chorągwi Stołecznej z 29 lipca br. w punkcie 5.1.1 czytamy, iż Komendantka zamyka na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich próbę na stopień harcmistrzyni phm. Zuzannie Pacholczyk.

Co prawda nie znalazło się w rozkazie sformułowanie, iż tym samym Komendantka przyznaje Zuzi właściwy stopień, ale wydaje się, że jest to drobne niedopatrzenie i w rzeczywistości owo zamknięcie próby to własnie przyznanie stopnia.

Dlatego Zuziu cieszymy się razem z Tobą oraz Twoim opiekunem hm. Krzysztofem Rudzińskim, iż próba ta została pozytywnie zamknięta i że będziesz pod harcerskim krzyżem nosiła czerwoną podkładkę. 

(AC)