Przed zjazdem zwykłym hufca

Harcerska Akcja Letnia w pełni, ale nie możemy zapominać, że na jesieni ważne dla całego hufca wydarzenia: podsumowanie i ocena ostatniej kadencji władz hufca, opracowanie planów na kolejne lata oraz wybór nowych władz. Już dziś zachęcamy wszystkich, by zarezerwowali czas, aby mądrze zadecydować o przyszłości naszego hufca. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego niesie za sobą ogromną odpowiedzialność decydowania o losach hufca i naszej praskiej harcerskiej społeczności. Apelujemy do wszystkich członków hufca pełniących funkcje instruktorskie oraz instruktorów mających tylko bierne prawa wyborcze, aby aktywnie uczestniczyli w hufcowym zjeździe zwykłym, który odbywa się raz na cztery lata.

Poniżej najważniejsze terminy:

3.09.2019 r. (wtorek) - spotkanie z kandydatami na funkcję komendanta hufca.
 
17.09.2019 r. (wtorek) – spotkanie, w trakcie którego będziemy konsultować projekty uchwał zgłaszanych na zjazd. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby przedstawić projekty uchwał oraz te, które chcą wyrazić opinie na ich temat.  

21.09.2019 r. (sobota) - ostatni termin zgłaszania projektów uchwał na zjazd.

5.10.2019 r. (sobota) - zjazd zwykły hufca.

 

(achw)