Komisja stopni instruktorskich podsumowała swoją pracę

Chociaż ostatnie posiedzenie komisji stopni instruktorskich odbyło się w zeszły czwartek, to dopiero dziś przekazujemy informacje o efektach rocznej pracy. W mijającym roku harcerskim komisja spotkała się 9 razy oraz przeprowadziła warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W trakcie posiedzeń omówiła kilkanaście prób instruktorskich. Otworzyła 6 prób przewodnikowskich i 1 próbę podharcmistrzowską. Zamknęła pozytywnie 2 próby przewodnikowskie i 3 próby podharcmiatrzowskie. Mogłoby się wydawać, że nie był to pracowity rok, ale nic bardziej mylnego.

Komisja swoją pracę rozpoczęła we wrześniu, gdy przeprowadziła warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 instruktorów. Były to osoby nie tylko związane z naszym hufcem. Podczas spotkania omówione zostały sposoby pisania dobrych opinii, tworzenia dobrych kart prób. Podczas warsztatów zaprezentowany został także poradniczek dla osób pragnących zdobywać stopień przewodnika. To przydatny materiał dla tych, którzy zabierają się za tworzenie kart prób na stopnie.

W ciągu mijającego roku harcerskiego odbyło się 9 posiedzeń. 100% frekwencją mogą się pochwalić hm. Adam Czetwertyński i hm. Piotr Piskorski. Podczas tych spotkań członkowie komisji rozmawiali o przedstawianych próbach. Dyskutowali o planach rozwoju poszczególnych osób. Z zaciekawieniem słuchali relacji z realizacji poszczególnych zadań. Gdy nie byli czegoś pewni, to zadawali dodatkowe pytania. Czasem mogłoby się wydawać, że są one trudne i bardzo szczegółowe, jednak to dzięki nim próby realizowane w komisji mogą być stawiane jako dobry wzór. 

W minionym roku harcerskim:

- próby przewodnikowskie otworzyli: Ania Rzyszkiewicz (420), Franciszek Pokora (295), Dominika Pituła (160), Marcin Czajka (288), Edyta Rebajn (296), Temida Markiewicz (420).

- próbę podharcmistrzowską otworzył pwd. Wojciech Kowalówka (295).

- próby przewodnikowskie pozytywnie zamknęły: Maria Kalinowska (112), Natasza Korzeniewska (295).

- próby podharcmistrzowskie pozytywnie zamknęły: pwd. Katarzyna Krulak (295), pwd. Agata Plewa (32), pwd. Matylda Kuczyńska (160).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.