Ostatnie przed wakacjami posiedzenie KSI

W czwartek 27 czerwca w siedzibie hufca spotkała się komisja stopni instruktorskich. Ostatnie w tym roku harcerskim posiedzenie było bardzo intensywne. Komisja omówiła trzy próby przewodnikowskie i trzy próby podharcmistrzowskie. Członkowie komisji rozmawiali także o bieżącej pracy KSI.

Jako pierwsza na posiedzeniu pojawiła się Daria Spysińska (32 WDHiGZ), która zaprezentowała członkom komisji stan realizacji jej próby przewodnikowskiej. Daria opowiadała o zadaniach już zrealizowanych, o planach na najbliższy czas. Przedstawiła pracę swojej gromady. Planowane zamknięcie w październiku tego roku. Przed Darią jeszcze trochę pracy. Opiekunką Darii jest hm. Kinga Żelechowska-Matysiak.

Drugą osobą, która stawiła się przed ksi była HO Maria Kalinowska (112 WDH Czirokezi), która zaprezentowała raport z realizacji próby przewodnikowskiej. Członkowie komisji dopytywali, które zadania zdaniem Marii były dla niej najtrudniejsze, które najciekawsze. Za najciekawsze Maria uznała prowadzenie obozu, był to jej pierwszy letni wypoczynek na funkcji komendantki. Komisja doceniła zrealizowane zadania i po analizie raportu, wysłuchaniu Marii i po rozmowie z opiekunką próby phm. Joanną Stefaniak postanowiła pozytywnie zamknąć próbę. 

Kolejna na spotkaniu pojawiła się pwd. Agata Plewa (32 WDHiGZ), która relacjonowała swoją próbę podharcmistrzowską. Członkowie komisji z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o kursie podharcmistrzowskim, o pracy z drużyną, pracy w zespole programowym. Agata w trakcie realizacji próby podejmowała się realizacji bardzo odpowiedzialnych zadań. Komisja podjęła decyzję o pozytywnym zamknięciu. Opiekunem Agaty był hm. Piotr Piskorski.

Jako czwarta stawiła się pwd. Matylda Kuczyńska (160 WDHiGZ), która przedstawiła raport z próby podharcmistrzowskiej. Jej opiekunem był także hm. Piotr Piskorski. Matylda opowiedziała o swoim wolontariacie w muzeach: Powstania Warszawskiego, Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawskiej Pragi. Członkowie komisji dowiedzieli się także jak działają jednostki, które Matylda prowadzi. Po analizie bardzo interesującego raportu, wysłuchaniu relacji Matyldy i rozmowie z opiekunem komisja podjęła decyzję o pozytywnym zamknięciu próby.

Następnie przed komisją stawiła się HO Natasza Korzeniewska (295 WDHiGZ), która przedstawiła raport z próby przewodnikowskiej. Członkowie komisji wysłuchali opowieści o drużynie, którą Natasza prowadzi, realizacji zadań. Opiekunka próby phm. Zuzanna Pacholczyk zwróciła uwagę na zmianę, jaka zaszła w Nataszy w trakcie realizacji próby. Komisja podjęła decyzję o pozytywnym zamknięciu próby.

Ostatnią osobą, która pojawiła się przed komisją, był pwd. Jakub Drewniak (295 WDHiGZ), który przedstawił kartę próby podharcmistrzowskiej. Opiekunką Kuby jest phm. Zuzanna Pacholczyk. Członkowie komisji wysłuchali opowieści o kursie podharcmistrzowskim, w którym wziął udział Jakub. Udział w kursie dał wiele motywacji Kubie. Członkowie komisji zaakceptowali proponowane zadania i zatwierdzili kartę próby.

Było to ostatnie w tym roku harcerskim spotkanie komisji, choć KSI spotka się dodatkowo pod koniec sierpnia. Prawdopodobnie wtedy dołączy do składu komisji phm. Zuzanna Pacholczyk, która zamknęła przed kilkoma dniami próbę harcmistrzowską. Gratulujemy!

Podsumowanie tegorocznej pracy komisji przekażemy wkrótce.