Zbiórka IKP Romanosy

W środę 19 czerwca w siedzibie hufca odbyła się pierwsza Walna Zbiórka Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”. Walna zbiórka kręgu jest najważniejszą władzą kręgu, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności rady Kręgu, w tym podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium. Ustala liczbę członków i wybiera radę kręgu. Podejmuje także uchwały w sprawach: przyjęcia i zmiany konstytucji kręgu i odwołuje lub zmienia skład rady kręgu przed upływem kadencji. 

Na spotkaniu, po długich i pełnych emocji dyskusjach, zatwierdzono konstytucję kręgu. Przewodnicząca kręgu hm. Róża Karwecka przedstawiła program działania IKP „Romanosy” na najbliższy okres. Zaproponowała także stworzenie w kręgu siedmiu zespołów, które zajmą się działaniem na rzecz odpowiedniego obszaru. Są to zespoły: historyczny, instruktorski, ds. spotkań, turystyczny, pozyskiwania środków, edukacyjny oraz do zadań specjalnych.

Na spotkaniu obecnych było szesnaścioro członków kręgu. Zbiórce przewodniczył hm. Tadeusz Kuć, a wspaniały poczęstunek przygotowała hm. Elżbieta Przywała.

hm. Jacek Czajka

Członek rady kręgu ds. kontaktu z komendą hufca