Zapraszamy na Rajd "Agaton"

Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona” zaprasza wszystkie środowiska harcerskie hufca do wzięcia udziału w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. w Rajdzie "Agaton". Jest to jednodniowy rajd miejski dla zastępów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych organizowany w celu uczczenia pamięci bohatera Szczepu 211.  

Rajd rozpoczyna się o godz. 10.00 (dokładna godzina i miejsce startu zostaną podane po zgłoszeniu się patrolu) i kończy tego samego dnia o godz. 15.00. Podsumowanie rajdu odbędzie się na terenie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej. Współzawodnictwo patroli odbywa się na postawie zasad i kryteriów punktacji, które zostaną podane i wyjaśnione na starcie przez organizatorów.

Zgłoszenia patroli przyjmowane są do 19 kwietnia 2019 r. poprzez formularz: Ankieta.

Koszt 8 zł (plakietka, nagrody i materiały programowe). Wpłat za cały patrol należy dokonywać na konto Szczepu 211 WDHiGZ 76 1240 1095 1111 0010 0680 9644 tytułem: DSCZ nr 1/04/19 [nr drużyny nazwa patrolu].

Każdy patrol musi posiadać ze sobą: mapę Warszawy, apteczkę, prowiant, smartfon z dostępem do Internetu, znicz na grób "Agatona" (biały lub czerwony).

Więcej informacji w biuletynie hufca.