Prof. Anna Dobrzańska Damą Orderu Uśmiechu

Z ogromną radością informujemy, że Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na posiedzeniu w dniu 9 marca 2019 r. po dokładnej analizie  wniosków otrzymanych od dzieci z całego świata ogłosiła, że do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu dołączyło kolejne 10 osób, a wśród nich Anna Dobrzańska, profesor medycyny, neonatolog, działaczka społeczna ZHP na rzecz Nieprzetartego  Szlaku, czyli nasza pani Profesor - przewodnicząca Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i prezes Fundacji „Inne spojrzenie”.

 

Namiestnik drużyn NS hm. Adam Sikoń bardzo dziękuje zuchom i harcerzom NS Hufca Praga-Południe za wspólny wniosek, szczególnie Iwonie i jej zespołowi za opracowanie i złożenie tego wniosku do Kapituły.