Rada Szczepowych 3 stycznia

W czasie spotkania szczepowych komenda hufca przedstawiła nową dodatkową formę komunikowania się w hufcu - pierwszy numer "Hufcowych Wici". "Wici" będą biuletynem, w którym kadrze hufca prezentowane będą w skrócie podstawowe informacje o najważniejszych bieżących sprawach hufca.


Biuletyn w wersji papierowej będzie rozdawany na kolejnych Radach Szczepowych, zaś po radach zawieszany na stronie hufca w "Strefie instruktorskiej". Załącznikami do "Hufcowych Wici" są materiały i dokumenty, o których jest w biuletynie mowa. 
Komenda prosi całą kadrę o zgłaszanie uwag w sprawie przydatności "Wici" w codziennej pracy środowisk.