Harcmistrz Janusz Gzyl (1958-2019)

14 marca 2019 r. odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor naszego hufca hm. Janusz Gzyl.

Pożegnamy druha Janusza w piątek 22 marca o godz. 11.00 w konkatedrze na Kamionku. Po mszy świętej odprowadzimy Go na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa). 

Swoją służbę instruktorską  rozpoczął  w roku 1976 jako drużynowy 20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie w latach 1977-1983 był instruktorem Szczepu 20 WDHiZ ds. zuchowych, a w latach 1983-1989 instruktorem Komendy Hufca ds. zuchowych.

Przez wiele lat był instruktorem Szczepu 31 WDHiZ im. Alka Dawidowskiego. Współtworzył stanice szczepu na Kaszubach.

Był pełnomocnikiem komendanta hufca ds. HAL i HAZ oraz instruktorem Komendy Hufca ds. Nieprzetartego Szlaku. W latach 1996-1998 pełnił funkcje namiestnika drużyn harcerskich. Był też sekretarzem hufcowej Komisji Rewizyjnej.

Pełnił również wiele funkcji w Chorągwi Stołecznej ZHP. Był m.in. członkiem Rady Chorągwi i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

W ostatnich latach był zastępcą szefa zespołu historycznego hufca a także członkiem redakcji „Praskiego Świerszcza”. Łamał naszą hufcową gazetę. W ostatnim czasie współpracował też z Muzeum Harcerstwa, przygotowywał ekspozycję muzealną na zlocie ZHP Gdańsk 2018.

Od ponad dwudziestu lat bardzo blisko związany z teatrem „Paradox”. Był współtwórcą  jego sukcesów.  

Odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz odznaczeniami resortowymi MON.

                                                                                                 Zespół  historyczny hufca