Msza za harcerzy i instruktorów hufca

W sobotę 9 marca w kościele Najczystszego Serca Maryi przed apelem rozpoczynającym 60. Rajd Olszynka Grochowska „W ramach historii” została odprawiona msza święta w intencji wszystkich członków naszego hufca. Mszy przewodniczył wikariusz parafii ks. Michał Czajkowski, który skierował także do uczestników krótką homilię.

W mszy uczestniczyła komendantka hufca, instruktorzy hufca, uczestnicy rajdu. W homili celebrans przypomniał historię powstania listopadowego i bitwy pod Olszynką Grochowską. Przypomniał także historię powstania zawołania harcerskiego „Czuwaj”, „Be prepared”. Zauważył, że tak samo żołnierze na przedpolach Grochowa czuwali i walczyli o wolność Polski. Ksiądz Michał nawiązał także do ewangelii, w której Chrystus  powołał do grona apostołów św. Mateusza. Tak jak Jezus powiedział: „Pójdź za Mną”, tak zuchy i harcerze powinni iść za swoim zastępowym, drużynowym. To instruktor wskaże im drogę, którą będą podążać w trakcie harcerskiej przygody. Msza zakończyła się modlitwą harcerską. Po mszy uczestnicy wyszli przed kościół, by wziąć udział w apelu rozpoczynającym rajd.