DMB w Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku

W Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej już po raz trzeci, tym razem 7 marca, odbyła się wieczornica z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Gospodarzem była 161 WDH NS im. Krystyny Krahelskiej "Słoneczni Wędrowcy", gośćmi były drużyny Namiestnictwa NS, które do tej bardzo ważnej imprezy podeszły z wielkim entuzjazmem. Spotkały się: 161 WDH NS, 255 WDH NS, 293 WDH NS, 430 WDH NS, 406 WDH NS, Szczepu 419 WDH NS, 111 WGZ NS, 421 WDH NS i 426 WDH NS.  

Zebranych gości powitali pwd. Joanna Legdowicz i hm. Adam Sikoń. Na wstępie głos zabrała wicedyrektor ZSS nr 89 Urszula Lenkiewicz. 

Każda z drużyn Nieprzetartego Szlaku przedstawiła się harcerskim okrzykiem. Nastąpiło zapalenie symbolicznego ogniska. Bardzo ważnym punktem uroczystości było (po wprowadzeniu sztandaru) złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego przez ósemkę harcerzy z 161 WDH NS im. Krystyny Krahelskiej "Słoneczni Wędrowcy". Harcerskie krzyże stały się nieopisaną radością i dumą dla składających przyrzeczenie.

Kolejnym punktom wieczornicy towarzyszył śpiew i konkurs harcerskich piosenek, a także wiele konkursów artystycznych m.in. rysowanie krzyża harcerskiego, układanie i podpisywanie ilustracji dotyczących Prawa Harcerskiego, czy rysowanie portretu-karykatury Namiestnika NS, co sprawiło drużynom szczególną radość. Na zakończenie po zawiązaniu kręgu każda z drużyn pełna wrażeń oraz dobrego humoru została obdarowana słodyczami, a instruktorzy otrzymali podręcznik metodyczny „Harcerskie wychowanie”. Dzień Myśli Braterskiej w Nieprzetartym Szlaku został na stałe wpisany do kalendarza spotkań.

Dorota Sołowiej