Druhna Róża na czele kręgu "Romanosów"

27 lutego do siedziby hufca przy ul. Samolotowej przybyło ponad trzydziestu członków Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” na walną zbiórkę kręgu. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Związku oraz rozpaleniem symbolicznego kominka. Następnie sprawozdanie z działalności złożyła ustępująca rada kręgu oraz komisja rewizyjna.

Podczas spotkania została wybrana nowa rada kręgu oraz komisja rewizyjna. Na przewodniczącą kręgu po odejściu na wieczną wartę hm. Stefana Romanowskiego została wybrana hm. Róża Karwecka, skarbnikiem została hm. Magdalena Wasilewska, a członkami rady: hm. Leszek Adamski, hm. Andrzej Banasik, hm. Jacek Czajka, hm. Tadeusz Kuć i phm. Leszek Korneluk.

W skład komisji rewizyjnej kręgu weszli: phm. Elżbieta Stolarska (przewodnicząca), hm. Barbara Pruszyńska i phm. Janusz Chudzyński (członkowie).

W drugiej części spotkania przy słodkim poczęstunku rozmawiano i dyskutowano o działalności kręgu w czasie najbliższych i dalszych miesięcy, w tym o współpracy z młodą kadrą hufca. Poruszano również istotny temat składek instruktorskich oraz przekazywania na rzecz kręgu 1% podatku dochodowego.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie związaniem kręgu i odśpiewaniem „Bratniego słowa”.

hm. Jacek Czajka