Spotkanie zespołu kształcenia

W środę 27 lutego zebrał się zespół kształcenia. Podczas spotkania członkowie zespołu podsumowali przeprowadzony w trakcie ferii kurs przewodnikowski i pierwszy biwak kursu drużynowych, omówili propozycje centralnych zadań w Strategii ZHP dotyczących każdego hufca i rozmawiali o planach kształceniowych na najbliższe miesiące. W zbiórce uczestniczyli prawie wszyscy członkowie zespołu.

Spotkanie rozpoczęła szefowa zespołu phm. Justyna Piwowar. Zebrani instruktorzy na początku zajęli się podsumowaniem kursów, które odbyły się w zimowe ferie. Wspólnie uznali, że z roku na rok obserwowany jest spadek wiedzy kursantów. Członkowie zespołu rozmawiali o ewentualnej zmianie granicy wieku osób, które mają być przyjmowane na kursy. Mówili także o potrzebie kaztałcenia przybocznych. Ustalili, że temat jest na tyle szeroki, że warto rozmawiać o nim na oddzielnym spotkaniu zespołu. Uczestnicy chwalili miejsce kursu. Uważają, że budynek liceum w Aninie spełnia wymagania, które stawiają przed miejscem kursowym. Kolejnymi tematami były planowane, będące przedmiotem konsultacji, zadania Strategii ZHP oraz hufcowe wydarzenia kształceniowe. Członkowie zespołu ustalili wspólnie, że proponowane przez władze naczelne wydarzenia kształceniowe, ze względu na europejskie Jamboree, nie powinny odbyć się w przyszłym roku. Pochwalili również plany dotyczące zwiększenia świadomości członków ZHP na temat służby. Na koniec spotkania członkowie zespołu jednogłośnie postanowili o powiększeniu składu zespołu o kolejną osobę.

Następne spotkanie już 18 marca.