Dzień Myśli Braterskiej w Pałacu Prezydenckim

W piątek 22 lutego instruktorzy naszego hufca wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem RP, które zorganizowane zostało w ramach obchodów Dnia Myśli Braterskiej. W wydarzeniu udział wzięło troje harcmistrzów (hm. Kinga Żelechowska-Matysiak, hm. Stanisław Matysiak, hm. Piotr Piskorski) oraz phm. Katarzyna Mamak, która relacjonowała spotkanie na kanałach społecznościowych ZHP.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy prezydenckiej, której przewodniczył bp Józef Guzdek wraz z kapelanami organizacji harcerskich i skautowych. W homilii delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy zaznaczył, że kolejna rocznica urodzin twórców skautingu jest okazją do wdzięczności za „niezwykle trafną myśl o wychowaniu, za którą poszły setki tysięcy dzieci i młodzieży”. Dodał także, że trzeba stale młodym stawiać wymagania, by dokonywali nieustannej pracy nad sobą i swoim charakterem. Na koniec zachęcił wszystkich do „odwagi w myśleniu” – Życzę wam, aby myśl poprzedzała każde wasze słowo i każdy wasz czyn. Nie pozwólcie uśpić rozumu – zaapelował. 

Po mszy odbyło się spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą, który jest protektorem organizacji harcerskich. Wydarzenie rozpoczęło się od rozpalenia watry na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie Prezydent wręczył 22 instruktorom i osobom związanym z ruchem harcerskim Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości. W krótkim przemówieniu podziękował wszystkim instruktorom za pracę, którą wkładają w wychowanie młodego człowieka. Zaapelował także i zachęcił do dalszej służby. Po przemówieniu swoje świadectwa o próbie harcmistrzowskiej przedstawili przedstawiciele różnych organizacji harcerskich i skautowych. Następnie Prezydent wręczył odznaki dla instruktorów, którzy w minionym roku ukończyli swoje próby harcmistrzowskie. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym kręgiem. Chętni mogli jeszcze pozostać i wspólnie z Prezydentem odśpiewać kilka harcerskich piosenek.