Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej

We wtorek 19 lutego kadra hufca spotkała się na tradycyjnym corocznym Dniu Myśli Braterskiej. Uczestniczyło w nim blisko 60 osób. Podczas wieczoru rozmawialiśmy m.in. o mowie nienawiści i sposobach walki z nią, poznaliśmy laureatów listu Naczelniczki ZHP oraz dowiedzieliśmy się, kto został Instruktorem Roku 2018. Całość przygotowali i przeprowadzili instruktorzy Szczepu 211 WDHiGZ.

Spotkanie w siedzibie hufca rozpoczęła rozpaleniem lampionu komendantka hufca phm. Krystyna Mamak. Uczestnicy zostali wprowadzeni w temat spotkania przez hm. Stanisława Matysiaka. Kadra podzielona na dwie grupy (aniołów i diabłów) miała za zadanie zawładnąć duszą ludzką. Przejmowanie poszczególnych części ciała związane było z wykonaniem zadania, rozwiązaniem quizu lub stworzeniem modelu jednego z organów. Uczestnicy musieli też wykazać, w zależności od tego, do jakiej grupy należeli, jak dana część ciała może kogoś krzywdzić albo być powodem uśmiechu na twarzy. Na szczęście siły dobra okazały się lepsze i to one zwyciężyły. Następnie uczestnicy rozmawiali o sytuacjach, które mogą krzywdzić inne osoby. Zastanawiali się także, jak należy w takich sytuacjach reagować i jak tego typu zdarzeniom zapobiegać.

W drugiej części spotkania Komendantka Hufca poinformowała o instruktorach wyróżnionych listem Naczelniczki ZHP. Są to: pwd. Karolina Zielińska (drużynowa zuchowa), pwd. Joanna Łokieć (drużynowa harcerska), pwd. Adrian Rozbicki (drużynowy starszoharcerski) i pwd. Łukasz Malon (drużynowy NS). Następnie przewodniczący kapituły Instruktora Roku hm. Marek Medyński zaprezentował laureata roku 2018. Został nim phm. Marcin Jóźwiak. Laureat jak co roku otrzymał symboliczny srebrny znaczek, wykonany przez Przewodniczącego kapituły oraz pamiątkowy dyplom. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście.