Lutowa rada szczepowych

We wtorek 12 lutego spotkała się po raz kolejny w tym roku rada szczepowych. W spotkaniu udział wzięli komendantka hufca, skarbnik hufca, komendanci szczepów 31 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepów 32 WDHiGZ, 288 WDHiGZ, namiestnik Nieprzetartego Szlaku, namiestniczka zuchowa, przewodnicząca komisji stopni instruktorskich, przewodniczący zespołu historycznego. Podczas rady instruktorzy rozmawiali o bieżących sprawach hufca oraz planach na najbliższe miesiące.

Spotkanie rozpoczęła komendantka hufca, która bardzo podziękowała kadrze zimowej akcji hufca. W zimowisku udział wzięło blisko 30 osób. Pogoda dopisywała, humory uczestników  też. Komendantka uważa, że istnieje potrzeba organizacji tego typu wyjazdów. Następnie podsumowano biwaki kursowe: kursu przewodnikowskiego, kursu drużynowych harcerskich i starszoharcerskich. Komendantka podziękowała komendom obu form za zaangażowanie i wkład w kształcenie przyszłych harcerskich wychowawców. W kursach udział wzięło 36 osób. Uczestnikami byli głównie wędrownicy z naszego hufca. Obecność osób spoza naszego hufca świadczy o pozytywnym odbiorze prowadzonego przez nas kształcenia. 

Następnie komendantka zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji ewidencji. Szefowie jednostek są zobowiązani do systematycznego prowadzenia spisu instruktorów i harcerzy. Do tematu nawiązał też skarbnik hufca, który przypomniał o obowiązku opłacania składek członkowskich. Komendantka poinformowała, że od 2 marca obowiązywać będą nowe zasady zbiórek publicznych. Do tego czasu nie mogą odbywać się akcje zarobkowe. Skarbnik hufca przypomniał o opłatach, które obowiązują podczas akcji letniej. 

Kolejny temat dotyczył akcji letniej hufca. Zgrupowanie hufca odbędzie się od 6 do 28 lipca w Stanicy Kaszubskiej w Stężycy. Kolonia zuchowa namiestnictwa odbędzie się natomiast od 3 do 18 sierpnia w Słonecznej Republice w Ocyplu. W tym samym terminie odbędzie się też kurs drużynowych zuchowych.

Komendantka przypomniała o zgłoszeniach na 60. Rajd Olszynka Grochowska.

Głos zabrał także przedstawiciel zespołu kształcenia, który przedstawił wstępne wnioski po kursach. Kadra zauważyła, że konieczne jest przywrócenie kursów przybocznych. Dodatkowo zwrócona została uwaga komendantom szczepów, aby dofinansowania uczestników załatwiane były przed kursami, a nie po ich zakończeniu. 

Namiestniczka zuchowa przypomniała o mającej się odbyć 25 lutego zbiórce namiestnictwa. Prosiła także, aby zwrócić uwagę czy w zbiórkach gromady bierze udział pełnoletnu opiekun. Namiestnik Nieprzetartego Szlaku zaprosił wszystkich na Przegląd twórczości artystycznej. Dodatkowo poinformował, że w kwietniu odbędzie się uroczysta wieczornica z okazji 35. rocznicy powstania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Kolejna rada już 5 marca, a instruktorzy i kadra widzą się wcześniej podczas hufcowego DMB we wtorek 19 lutego o godz. 18.30 w siedzibie hufca.

Tagi (kategorie):