Kurs przewodnikowski Wakan Tanka 2019 przeszedł do historii

W sobotę 2 lutego zakończył się kurs przewodnikowski Wakan Tanka 2019. W szkoleniu udział wzięło 24 wędrowników. Dwie trzecie uczestników to harcerze z naszego hufca, pozostali przyjechali do nas z Wawra, Żoliborza, Kobyłki i Mińska Mazowieckiego. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym!

Podobnie jak w latach ubiegłych organizacji kursu podjęła się szefowa zespołu kształcenia phm. Justyna Piwowar, która do kadry kursu zaprosiła phm. Zuzannę Pacholczyk, pwd. Matyldę Kuczyńską i hm. Piotra Piskorskiego. Instruktorzy stanęli przed wyzwaniem organizacji kursu dla 24 wędrowników. Uczestnicy w dużej mierze pochodzili z naszego hufca, co mogło stanowić ułatwienie w pracy z nimi. W ciągu tygodnia kursanci poznawali podstawowe dokumenty ZHP, dowiedzieli się, dlaczego rozwój jest ważny, wzmacniali swoje miękkie kompetencje. Zaproszenie do prowadzenia zajęć przyjęli różni instruktorzy, za co należą im się ogromne podziękowania. Uczestnicy pełnili służbę w Kulturotece przy zajęciach z pierwszej pomocy, o której możecie przeczytać w osobnym artykule.

To był intensywnie spędzony tydzień. Czy nas kursanci dobrze wykorzystali ten czas? Wierzymy, że po owocach ich poznamy, a przyjaźnie zawarte na kursie przetrwają wieki!