Komisja stopni instruktorskich wznawia prace w nowym roku

W czwartek w siedzibie hufca odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie komisji stopni instruktorskich. Członkowie komisji poza sprawami organizacyjnymi rozmawiali o dwóch próbach. W spotkaniu uczestniczyła też phm. Elżbieta Świderska-Tyszka, która po odbyciu praktyk i otwarciu próby na stopień harcmistrzyni zasili szeregi komisji.

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością przewodniczącej komisji spotkanie prowadził wiceprzewodniczący komisji hm. Adam Czetwertyński. Komisja w pierwszej części posiedzenia dyskutowała o sprawach organizacyjnych. Pojawił się temat listy zadań, która od dłuższego czasu znajduje się na stronie hufca, jednak nie jest wykorzystywana przez opiekunów i podopiecznych przy tworzeniu kart prób. Członkowie komisji podjęli decyzję o przebudowaniu listy i poinformowaniu zainteresowanych o możliwości korzystania z tego narzędzia.

W drugiej części spotkania członkowie komisji rozmawiali z jednym z opiekunów prób o konieczności poprawienia karty próby podopiecznej. Jako druga na spotkaniu pojawiła się druhna Aleksandra Duchnowska (295 WDHiGZ) wraz z opiekunką phm. Karoliną Kubicką. Ola przedstawiła członkom komisji raport z realizacji próby przewodnikowskiej. Po serii pytań i dyskusji o zrealizowanych zadaniach i tych nie do końca zrealizowanych komisja podjęła decyzję o przedłużeniu próby o dwa miesiące. 

Kolejne spotkanie komisji przewidziane jest na 14 lutego, są jeszcze wolne miejsca - zapraszamy.