Wakan Tanka 2019

W środę 9 stycznia w siedzibie hufca odbyło się spotkanie organizacyjne kursów Wakan Tanka 2019. W wydarzeniu uczestniczyli kursanci, którzy przybyli do nas nie tylko z naszego hufca, ale też z innych dzielnic Warszawy, Mazowsza, a nawet Białegostoku.

Podczas spotkania kursanci mieli okazję po raz pierwszy poznać pełen skład komend - kursu przewodnikowskiego i kursu drużynowych harcerskich/starszoharcerskich. Mogli także poznać siebie nawzajem. Uczestnicy dowiedzieli się, w jakich zastępach będą pracować. Przed rozpoczęciem kursów muszą jeszcze wybrać zastępowych, wymyślić nazwę zastępu, jego okrzyk, stworzyć proporzec. Każdy kursant powinien też przekazać kadrze swoje indiańskie imię. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się także, jakie są warunki ukończenia poszczególnych kursów. Opracowano również zasady obowiązujące kursantów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wierzymy, że taka będzie też panować podczas obu kursów.

W kursie przewodnikowskim, który rozpocznie się 26 stycznia, udział wezmą 23 osoby. Natomiast w kursie drużynowych harcerskich/starszoharcerskich, który zacznie się 2 lutego, weźmie udział 10 osób.