Wieczorno-nocna komenda hufca 30/31 grudnia

W przedostatnim dniu roku w siedzibie GK ZHP po raz kolejny spotkała się komenda hufca. Zbiórka, w której uczestniczył także przewodniczący Komisji Rewizyjnej i namiestniczka harcerska, trwała od 17.30 do 1.00 w nocy. Zrealizowano szesnaście punktów programu.


Komenda przyjęła ogólną koncepcję programu rajdu Olszynka Grochowska (25 lutego), który jest organizowany przez Szczep 211 WDHiGZ. Przedstawił ją phm. Piotr Piskorski. Dopracowania wymaga jeszcze trasa wędrownicza. Rajd rozpocznie się wspólnym uroczystym apelem uczestników wszystkich tras. Uzgodniono, że w trakcie rajdu uczestnicy nie otrzymają gorącego posiłku.

Podsumowano wigilie instruktorskie. Wigilia hufca, którą przygotowywała phm. Zuzanna Pacholczyk z zespołem, oceniono jako bardzo udaną. Komendę ucieszyła obecność wielu młodszych i starszych instruktorów na wigilii NS, kręgu "Romanosy" i wigilii hufca. Za rok wigilie kadry nie powinny odbywać się tego samego dnia, ale nadal być organizowane dla różnych grup kadry i przyjaciół.

Podsumowano także udział harcerzy hufca w roznoszeniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Nasi harcerze wraz z komendantką hufca phm. Krystyną Mamak przekazywali Światło do instytucji dzielnicowych, a z instruktorami GK, w tym phm. Karolem Gzylem, do urzędów centralnych. Komenda uznała, iż Chorągiew niewłaściwie zorganizowała akcję, ale nasi harcerze i instruktorzy stanęli na wysokości zadania.

Komenda podjęła uchwałę, którą przygotowała hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, w sprawie organizowania akcji zarobkowych. Ujednolicono zasady przeliczania zarobionych środków, wpłacania tych środków na konto środowiska oraz rozliczania akcji. Zdecydowano, że na stronie hufca zostanie opublikowany krótki poradniczek z przykładami, jak prowadzić i rozliczać różne akcje zarobkowe.

Phm. Aneta Chabowska-Wachowicz przedstawiła informację na temat spisu harcerskiego na dzień 31 grudnia. Pierwszy spisał się Szczep 32 WDHiGZ. Część środowisk jeszcze nie złożyła kart spisowych. Szacuje się, że po doliczeniu kadry i środowisk, które jeszcze muszą wypełnić karty spisowe, stan hufca przekroczy 1250 członków. Przedstawiciele komendy przeprowadzą rozmowy z drużynowymi, którzy nie spisali swych gromad lub drużyn. Drużyny, których drużynowi odmówią wzięcia udziału w spisie, zostaną rozwiązane.

Komenda przyjęła do wiadomości zasady finansowania kursu drużynowych i kursu przewodnikowskiego "Rysy". Zasady zostaną przedstawione szczepowym 3 stycznia oraz kursantom na zbiórce 5 stycznia.

Komendantka hufca przedstawiła informację na temat problemów, jakie wiążą się z naszą siedzibą hufca przy Wale Miedzeszyńskim. Komenda uznała, iż istnieje konieczność przedyskutowania tego problemu z komendantem chorągwi, aby podjąć w tej sprawie wspólne działania.

Jednym z najbliższych zadań w hufcu jest zorganizowanie Rady Przyjaciół Harcerstwa. Rady nie udało się zorganizować w czasie minionych lat. Koncepcję zorganizowania rady przedstawi hm. Adam Czetwertyński na najbliższej zbiórce Rady Szczepowych.

Hm. Adam Czetwertyński zaprezentował zestaw zadań, jakie powinni podjąć poszczególni członkowie komendy hufca w roku 2012, realizując przyjętą na zjeździe Związku strategię ZHP oraz uchwalony na zjeździe hufca program rozwoju.

Komenda przedyskutowała koncepcję zbiórki kadry hufca organizowanej 21 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Rozmawiano także o kandydatach do tytułu instruktora roku, wyróżnionych listem Naczelnika, listem Komendanta Chorągwi, wyróżnionych "Liściem dębowym", dyskutowano o rozwoju Ośrodka w Ocyplu i terminie kolonii, o nowej stronie hufca, przepływie informacji w hufcu oraz kampanii 1 procent dla ZHP.

Tagi (kategorie):