211 WDSH Potok

Drużyna starszoharcerska wchodząca w skład Szczepu 211 WDHiGZ działa przy Szkole Podstawowej nr 246.

Drużynową jest pwd. Gabriela Lassota: gabriela.lassota@pragapoludnie.zhp.pl  .

Zbiórki odbywają się w poniedziałki w godzinach 18.00 - 19.30