211 WDSH Potok

Drużyna starszoharcerska wchodząca w skład szczepu 211 WDHiGZ.

Działa przy parafii pw. Najczystszego Serca Maryi przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 2.

Drużynowym jest hm. Piotr Piskorski (piotr.piskorski@pragapoludnie.zhp.pl).

Zbiórki w roku harcerskim 2018/2019 odbywają się w poniedziałki w godzinach 18:00 - 19:30